Rozwiązanie

Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
RODO Utility
by Asseco

+48 728 325 752

RODO Utility by Asseco

to rozwiązanie, które pomaga administratorom danych osobowych skutecznie wywiązywać
się z obowiązków nakładanych przez RODO.

 

RODO Utility by Asseco może być zintegrowane z używanymi w organizacji aplikacjami dziedzinowymi (jak np. systemy ERP czy CRM) za pośrednictwem API. Aplikacja może być również skutecznie używana bez integracji z aplikacjami dziedzinowymi jako centralne repozytorium rejestrów danych osobowych. Takie rozwiązanie może okazać się wygodne także jako rozwiązanie tymczasowe, pozwalające na wypełnianie obowiązków nakładanych przez RODO do czasu określenia zakresu integracji z aplikacjami dziedzinowymi i jej wdrożenia.
Aplikacja może być utrzymywana w naszym centrum danych lub zostać zainstalowana on-premise.

Warianty wdrożenia Integracja z aplikacjami dziedzinowymi poprzez API Użycie jako centralne repozytorium bez integracji
Dostęp w chmurze
Asseco Business Solutions
Aplikacja utrzymywana w naszym centrum danych, zintegrowana z systemami ERP, CRM itd. wykorzystywanymi w organizacji Aplikacja utrzymywana w naszym centrum danych bez integracji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w organizacji
Instalacja on-premise Aplikacja zainstalowana lokalnie, zintegrowana z systemami ERP, CRM itd. wykorzystywanymi w organizacji Aplikacja zainstalowana lokalnie bez integracji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w organizacji

Obsługa żądań podmiotów danych

Aplikacja umożliwia kompleksową obsługę żądań jakie podmioty mogą składać, jak np. żądanie dostępu do dotyczących go danych wraz z ich kopią czy żądanie zaprzestania przetwarzania danych. Po weryfikacji tożsamości podmiotu żądania są wprowadzane do aplikacji RODO Utility przez użytkownika. Następnie aplikacja dzięki komunikacji z systemami dziedzinowymi (programy ERP Asseco Business Solutions) oraz z połączonymi przez dedykowane API programami firm trzecich otrzymuje informacje o przetwarzanych danych osobowych i przedstawia je użytkownikowi. Aplikacja przygotowuje również gotową do wysłania odpowiedź dla podmiotu danych, zawierającą wszystkie elementy wymagane przez RODO.

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestr czynności przetwarzania stanowi serce
aplikacji. To w nim definiuje się, jakie czynności
przetwarzania będą wykonywane, do jakich
kategorii podmiotów, w jakim zakresie ich
danych. W aplikacji zostały zdefiniowane
standardowe cele przetwarzanie, jednak
w zależności od potrzeb organizacji istnieje
możliwość określenia innych celów.

Rejestr kategorii czynności przetwarzania

W przypadku użycia aplikacji przez procesora, tj. podmiot
przetwarzający dane na zlecenie i w imieniu administratora
danych, RODO Utility by Asseco umożliwia prowadzenie
wymaganego przez RODO rejestru kategorii czynności
przetwarzania. Taki rejestr stanowi jeden z aspektów
pozwalających procesorowi na wykazanie wobec organu
nadzorczego, że przestrzega zasadę rozliczalności.

Zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych

RODO Utility by Asseco umożliwia prowadzenie ewidencji
upoważnień do przetwarzania danych osobowych
nadawanych poszczególnym pracownikiem, dzięki czemu
administrator zachowuje kontrolę nad tym kto i kiedy
przetwarza określone dane, a jednocześnie może
to udokumentować wobec organu nadzorczego.
Ta funkcjonalność może być również przydatna do ustalenia
sprawcy naruszenia ochrony danych osobowych.

Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych

Ta część aplikacji pozwala na zarządzanie otrzymanymi zgodami
na przetwarzanie danych. Rejestr może być prowadzony ręcznie
lub w synchronizacji z aplikacjami gromadzącymi informacje
nt. zgód wykorzystywanymi w organizacji w przypadku
zintegrowania ich (poprzez udostępnione API) z RODO Utility.

Zarządzanie retencją danych

Zgodnie z RODO dane osobowe nie mogą być przetwarzane
dłużej, niż to wynika z uzasadnionego prawnie celu
przetwarzania. RODO Utility by Asseco, współpracując
z systemami zewnętrznymi, umożliwia kontrolowanie zasad
retencji. Informacje o podmiocie danych są usuwane
na wyraźne żądanie podmiotu, o ile przechowywania jego
danych osobowych nie wymagają odrębne przepisy, lub
po zakończeniu okresu retencji. System automatycznie
zgłasza zakończenie okresu retencji, jednak samo usunięcie
musi być zatwierdzone przez operatora aplikacji.

Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych

Aplikacja pozwala na wymagane przez RODO
dokumentowanie naruszeń ochrony danych
osobowych. Możliwe jest nie tylko rejestrowanie
naruszeń, ale także udokumentowanie zgłoszenia
naruszenia do organu nadzorczego,
jak również przeglądanie zarejestrowanych naruszeń

Rejestr dokumentacji polityki bezpieczeństwa

Aplikacja daje możliwość przechowywania
dokumentacji, określającej politykę ochrony
danych osobowych. Dla każdego dokumentu
można ustalić autora i zakres czasowy
obowiązywania oraz dołączać kolejne wersje, co
pozwala póĹşniej na prześledzenie w jakim
okresie obowiązywały jakie wersje dokumentacji
polityki ochrony danych.

Raportowanie

W każdym z rejestrów RODO Utility istnieje możliwość wygenerowania raportu np. na potrzeby organu nadzorczego. W ten sposób aplikacja realizuje nadrzędną zasadę rozliczalności czyli pozwala na wykazanie przed organem nadzorczym, że organizacja stosuje przepisy RODO.

Chcesz dowiedzieć się więcej o RODO Utility by Asseco i obowiązkach administratora danych osobowych wynikających z RODO? Zobacz nagranie webinarium, na którym:

  • wyjaśniamy w pigułce co tak naprawdę zmienia RODO, kogo dotyczy oraz jakie wymogi narzuca na przedsiębiorców,
  • przedstawiamy propozycję 13 zadań, które należy wypełnić aby dostosować organizację do wymogów RODO,
  • wskazujemy jak RODO Utility by Asseco może wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zgodności z RODO oraz zredukować koszty i pracochłonność związane z wypełnianiem obowiązków nakładanych przez RODO.
OBEJRZYJ NAGRANIE WEBINARIUM