RODO Utility by Asseco

Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
RODO Utility
by Asseco

+48 728 325 752
POBIERZ E-BOOK
I PRZYGOTUJ SIĘ NA RODO.

Zapisz się do bazy marketingowej Asseco Business Solutions S.A., aby pobrać bezpłatny ebook, dzięki któremu dowiesz się więcej nt. wyzwań stojących przed Twoją firmą w związku z RODO oraz jak RODO Utility by Asseco może pomóc Ci im sprostać.

Pole Imię jest wymagane.
Prosimy o podanie poprawnego adresu e-mail.
Pole Nazwisko jest wymagane.
Pole Firma jest wymagane.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c (dalej Asseco BS). Podane dane będą przetwarzane w celach informowania o produktach i usługach znajdujących się w ofercie handlowej Asseco BS. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonych zgód. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się na ich podstawie, zanim zostały wycofane. Można skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Podanie danych jest dobrowolne.

*niezbędne, aby zapisać się do bazy marketingowej Asseco Business Solutions S.A. i pobrać bezpłatny ebook "Przygotuj się na RODO".


Profesjonalne narzędzie ochrony
danych osobowych

Biznes robi się z ludźmi i dla ludzi - każda firma przetwarza dane osobowe.

Dlatego każda firma musi dostosować swoją działalność do stosowanych od 25 maja 2018 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO.

Niedostosowanie się do wymogów określonych w rozporządzeniu może skutkować karą finansową w wysokości nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie.

Czego RODO wymaga od Twojej firmy?

Przede wszystkim musisz zapewnić osobom, których dane przetwarzasz, skuteczną ochronę prawa do prywatności. Oznacza to m.in. zapewnienie możliwości zapoznania się z tymi danymi oraz obowiązek informowania, do czego są wykorzystywane i w jaki sposób przetwarzane, jak również umożliwienie ich modyfikacji bądź usunięcia.

RODO wskazuje, że w pewnych sytuacjach za dane osobowe mogą być uznane m.in. informacje znajdujące się w plikach cookies gromadzonych w przeglądarkach internetowych, czy też adresy IP urządzeń. Nakazuje branie pod uwagę także danych biometrycznych. To oznacza, że musisz ocenić, czy gromadzone przez Twoją firmę dane tego rodzaju powinny podlegać ochronie jako dane osobowe.

A to tylko jedne z wielu powodów, dla których Twoja firma będzie musiała zrewidować i zmodyfikować swoje procedury przetwarzania danych.

Poznaj 13 kroków, jakie powinna podjąć Twoja organizacja, aby w pełni dostosować
swoją działalność do wymogów RODO.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Procedury to jedno – największym wyzwaniem
jest odpowiednie dostosowanie systemów informatycznych.

 

Rozwiązanie RODO Utility by Asseco to kompleksowe narzędzie wspierające administratora danych osobowych w realizacji obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów RODO.

RODO Utility by Asseco umożliwia:

składanie żądań przez podmioty danych (w tym żądań sprostowania i usunięcia danych)
prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania
przekazywanie żądań otrzymywanych od podmiotów danych do systemów je przetwarzających
ewidencjonowanie zgód podmiotów na przetwarzanie danych
realizację otrzymanych żądań w systemach przetwarzających dane
rejestrowanie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych
przesyłanie informacji zwrotnej do podmiotów danych w odpowiedzi na ich żądania
zachowanie terminów ograniczenia przechowania danych osobowych (tj. zarządzanie retencją).

Co istotne w szczególności dla dużych firm, RODO Utility by Asseco jest w stanie realizować swoje zadania również w ramach struktur rozproszonych, w których występuje wiele miejsc kontaktu z podmiotem danych, a dokumentacja przetwarzania danych osobowych jest rozproszona.

Dzięki swym rozległym funkcjonalnościom RODO Utility by Asseco może znacząco pomóc Twojej organizacji w wywiązywaniu się z obowiązków nakładanych przez RODO.